1.
Uiterlijk een jaar na de liquidatiedatum verstrekt elke risicodrager aan het Arbeidsongeschiktheidsfonds:
b. zo nodig een opgave van objecten als bedoeld in artikel 15, ter aanvulling van de volgens artikel 20, onder b, verstrekte opgave. Daarbij is het bepaalde in artikel 21 van overeenkomstige toepassing.
Inhoudsopgave
+ § 1. Algemene bepalingen
+ § 2. Berekening contante waarde van uitkeringen aan getroffenen op de liquidatiedatum
+ § 3. Berekening contante waarden van uitkeringen aan getroffenen na de liquidatiedatum
+ § 4. Berekening contante waarden renten aan nagelaten betrekkingen
+ § 5. De over te dragen bedragen
+ § 6. De overdracht
- § 7. De procedure van de overdracht
+ § 8. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht