Besluit van 5 juli 2001, houdende de overdracht van de primaire verantwoordelijkheid voor de zorg voor het destructiebeleid
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken d.d. 4 juli 2001, nr. 01M409913;
Gelet op artikel 44, eerste lid, van de Grondwet;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Enig artikel
De primaire verantwoordelijkheid voor de zorg voor het destructiebeleid, voor zover deze thans behoort tot de taak van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, gaat met ingang van 1 oktober 2001 over naar Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.
Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken, en Onze Ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij zijn belast met de uitvoering van dit besluit, dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 5 juli 2001
De Minister-President, Minister van Algemene Zaken,
Uitgegeven de veertiende augustus 2001
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Enig artikel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht