Besluit van 9 juni 2010, houdende de overdracht van de zorg voor de Pandhuiswet 1910
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken, d.d. 3 juni 2010, nr. 3092737;
Gelet op artikel 44, eerste lid, van de Grondwet;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
De zorg voor de Pandhuiswet 1910 , voor zover deze thans behoort tot de taak van Onze Minister van Financiën, gaat over naar Onze Minister van Economische Zaken.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2010.
Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken, en Onze Ministers van Financiën en van Economische Zaken zijn belast met de uitvoering van dit besluit, dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 9 juni 2010
De Minister-President, Minister van Algemene Zaken,
Uitgegeven de vierentwintigste juni 2010
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht