Let op. Deze wet is vervallen op 17 oktober 2007. U leest nu de tekst die gold op 16 oktober 2007.

Besluit overdracht zorg voor beleid inzake biociden

Uitgebreide informatie
Besluit van 14 december 2004, houdende de overdracht van de zorg voor het beleid inzake biociden
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken, d.d. 9 december 2004, nr. 04M470416;
Gelet op artikel 44, eerste lid, van de Grondwet;
Hebben goedgevonden en verstaan:
1.
Behoudens de zorg voor het beleid voortvloeiende uit artikel 3, eerste lid, aanhef en onder c, en artikel 3a, tweede lid, aanhef en onder b, van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962, gaat de zorg voor het beleid dat op grond van die wet door Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in overeenstemming met Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wordt uitgevoerd, over naar Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.
2.
Het beleid, bedoeld in het eerste lid, wordt uitgevoerd in overeenstemming met Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2005.
Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken, en Onze Ministers van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zijn belast met de uitvoering van dit besluit, dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 14 december 2004
De Minister-President, Minister van Algemene Zaken ,
Uitgegeven de achtentwintigste december 2004
De Minister van Justitie ,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht