Besluit houdende 29 juni, nr. 09.001709, overgang van de zorg voor het Gemeenschappelijk Ontwikkelingsbedrijf
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken, d.d. 23 juni 2009, nr. 3079138;
Gelet op artikel 44, eerste lid, van de Grondwet;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
De zorg voor het Gemeenschappelijk Ontwikkelingsbedrijf gaat over van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer naar Onze Minister van Financiën.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juli 2009.
Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken en Onze Ministers van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en van Financiën zijn belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in de Staatscourant zal worden geplaatst.
Den Haag, 29 juni 2009
De
Minister-President
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht