Let op. Deze wet is vervallen op 2 augustus 2006. U leest nu de tekst die gold op 1 augustus 2006.

Artikel 5 Besluit overlegplatform post en telecommunicatie

Uitgebreide informatie
1.
De minister wijst de deelnemers aan die in het overlegplatform zitting hebben.
2.
Als deelnemers kunnen worden aangewezen vertegenwoordigers van brancheorganisaties alsmede andere belanghebbenden die naar het oordeel van de minister een bijzondere bijdrage kunnen leveren aan het totstandkomen van een evenwichtig oordeel over de aan het overlegplatform voorgelegde beleidsvoornemens.
3.
Belanghebbenden die aangewezen wensen te worden als deelnemer dienen hiertoe binnen zes weken na publicatie van dit besluit een gemotiveerd verzoek bij de minister in.
4.
Binnen twaalf weken na publicatie van dit besluit en vervolgens elk jaar in de maand mei publiceert de minister in de Staatscourant een overzicht van de deelnemers aan het overlegplatform.
5.
Na de eerste publicatie van het overzicht van de deelnemers aan het overlegplatform kunnen belanghebbenden die aangewezen wensen te worden als deelnemer hiertoe een gemotiveerd verzoek bij de minister indienen.
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht