Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2015. U leest nu de tekst die gold op -.

Besluit PA toezichthouders tuchtrecht 2008

Uitgebreide informatie
Besluit van het bestuur van het Productschap Akkerbouw van 5 juni 2008 tot aanwijzing van toezichthouders (Besluit PA toezichthouders tuchtrecht 2008)
Het bestuur van het Productschap Akkerbouw;
Gelet op artikel 104, derde lid, Wet op de bedrijfsorganisatie en afdeling 5.2 Algemene wet bestuursrecht;
Besluit:
1.
De Interne Auditdienst (IAD) van het Productschap Akkerbouw wordt ten behoeve van het toezicht op de naleving van de in de bijlage onder de nummers 1 tot en met 3 genoemde verordeningen aangewezen.
2.
Stichting NAK te Emmeloord wordt ten behoeve van het toezicht op de naleving van de in de bijlage onder de nummers 4 tot en met 15 genoemde verordeningen aangewezen.
3.
Bulb QualitySupport B.V. te Lisse wordt ten behoeve van het toezicht op de naleving van de in de bijlage onder de nummers 4, 13 en 14 genoemde verordeningen aangewezen.
4.
De afdeling handhaving en monitoring, cluster Toezicht en Handhaving van de provincie Limburg wordt ten behoeve van het toezicht op de naleving van de in de bijlage onder nummer 15 genoemde verordening aangewezen.
Artikel 2
Dit besluit wordt gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en treedt in werking met ingang van de tweede dag na die van publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
Den Haag, 5 juni 2008
voorzitter
secretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht