Let op. Deze wet is vervallen op 1 juli 2014. U leest nu de tekst die gold op 30 juni 2014.

Artikel 1 Besluit paraveterinairen

Uitgebreide informatie
Artikel 1
In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
wet: Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde 1990 ( Stb. 214).
fysiotherapie bij dieren: een of meer van de volgende vormen van therapie bij dieren:
a. bewegingstherapie, als hoedanig wordt aangemerkt het uitvoeren van bewegingen op dieren;
b. massagetherapie, als hoedanig wordt aangemerkt het toepassen van massagetechnieken op dieren;
c. fysische therapie in engere zin, als hoedanig wordt aangemerkt het op dieren toepassen van fysische prikkels, niet zijnde ioniserende stralen, door middel van:
winnen: verkrijgen van een embryo uit een bevrucht dier;
overzetten: inbrengen in de gastmoeder van een embryo.
1°. electrotherapie, bestaande in laag frequente, midden frequente en hoog frequente stromen alsmede electrodiagnostiek bestaande in IT-curve en galvanopalpatie;
2°. ultra-geluidtherapie, bestaande in behandeling met ultra-geluid, al of niet in combinatie met chemische middelen;
3°. thermotherapie, bestaande in behandeling met verschillende warmte- en koude-applicaties;
4°. hydrotherapie, bestaande in behandeling met water in diverse toepassingsvormen met hydrokinetische en hydrostatische invloeden;
5°. balneotherapie, bestaande in behandeling met baden waaraan een chemisch middel is toegevoegd;
Inhoudsopgave
- 1. Begripsbepalingen
+ 2. Fysiotherapie bij dieren
+ 3. Transplanteren van embryo's
+ 4. Dierenartsassistent
+ 5. Activiteiten in kader van de politionele en georganiseerde dierziektenbestrijding
+ 6. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Jurisprudentie
Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken