Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2015. U leest nu de tekst die gold op -.

Besluit PDV gebruik quality control beeldmerk 2002

Uitgebreide informatie
Besluit PDV gebruik quality control beeldmerk 2002
Het bestuur van het Productschap Diervoeder heeft,
gehoord het College van deskundigen, op 19 juni 2002 het volgende besluit vastgesteld.
Artikel 1 [Materieel uitgewerkt per 29-03-2008]
Dit besluit verstaat onder:
productschap : Productschap Diervoeder;
reglement : het als bijlage bij dit besluit opgenomen reglement op het gebruik van het QC-beeldmerk;
verificatie-instelling : een onafhankelijke instelling die voldoet aan de voorwaarden gesteld door het productschap en die door het productschap is geaccepteerd voor het verrichten van verificatie-audits bij buitenlandse leveranciers van voedermiddelen op het voldoen aan de Standard Quality Control of Feed Materials for Animal Feed van het productschap;
goedgekeurde leverancier : een buitenlandse leverancier van voedermiddelen waarvan een verificatie- instelling heeft vastgesteld dat het toegepaste kwaliteitssysteem voldoet aan de Standard Quality Control of Feed Materials for Animal Feed van het productschap;
QC-beeldmerk : het collectieve beeldmerk Quality Control als opgenomen in de bijlage bij dit besluit.
1.
Iedere goedgekeurde leverancier heeft het recht om het QC-beeldmerk te gebruiken overeenkomstig het in het reglement opgenomen model.
2.
Op het gebruik van het QC-beeldmerk zijn de nadere voorschriften van het reglement van toepassing.
Artikel 3 [Materieel uitgewerkt per 29-03-2008]
Dit besluit treedt in werking daags na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
Artikel 4 [Materieel uitgewerkt per 29-03-2008]
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit PDV gebruik Quality Control beeldmerk 2002.
Den Haag, 19 juni 2002
voorzitter
secretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht