Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2006. U leest nu de tekst die gold op -.

Besluit PDV protocollen MINAS-regeling 2003

Uitgebreide informatie
Besluit PDV protocollen MINAS-regeling 2003
De voorzitter van het Productschap Diervoeder heeft, namens het bestuur,
gelet op artikel 5, derde en zevende lid, van Verordening PDV erkenningsregeling MINAS leveranciers diervoeders 2003 op 11 juni 2003 het volgende besluit vastgesteld.
1.
De in artikel 5, derde lid, van Verordening PDV erkenningsregeling MINAS leveranciers diervoeders 2003 bedoelde richtlijnen omtrent bemonstering en analyse van voedermiddelen en mengvoeders zijn neergelegd in bijlage 1 bij dit besluit.
2.
De in artikel 5, zevende lid van Verordening PDV erkenningsregeling MINAS leveranciers diervoeders 2003 bedoelde richtlijnen omtrent het vaststellen van te declareren gehaltes zijn neergelegd in bijlage 2 bij dit besluit.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van het Verordeningsblad Bedrijfsorganisatie waarin zij wordt geplaatst.
Den Haag, 11 juni 2003
voorzitter
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht