Besluit postzendingen BES
Artikel 1
Het gewicht en de afmetingen van postzendingen op en tussen het grondgebied van de openbare lichamen, die de houder van de concessie ingevolge artikel 2, tweede lid, onder a, van de Wet post BES verplicht is te vervoeren, bedragen, behoudens het in artikel 2 bepaalde:
a. tien kilogram;
b. wat grootste afmeting betreft honderd centimeter en wat de overige afmetingen betreft vijftig centimeter, zulks met een tolerantie van twee millimeter.
Artikel 2
[vervallen]
Artikel 3
De aansprakelijkheid van de houder van de concessie bedoeld, in artikel 7, vierde lid, van de Wet Post BES, strekt zich niet verder uit dan tot:
a. een bedrag van USD 45 bij registratie als aangetekende postzending;
b. een bedrag van USD 50 bij registratie als postpakket;
c. het bedrag van de aangegeven waarde bij registratie met aangifte van de waarde van een postzending met dien verstande dat de aansprakelijkheid een bedrag van USD 6705 niet te boven gaat.
Artikel 5
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit postzendingen BES.
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht