Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2007. U leest nu de tekst die gold op -.

Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WAO 2006

Uitgebreide informatie
Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WAO 2006
Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,
Gelet op artikel 84, derde lid van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en artikel 75, tweede lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen;
Besluit:
Artikel 1
De premie voor de vrijwillige verzekering op grond van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering , wordt voor het kalenderjaar 2006 vastgesteld op 6,38%.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2006 en vervalt met ingang van 1 januari 2007.
Artikel 3
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WAO 2006.
Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.
Amsterdam, 29 november 2005
Voorzitter
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht