Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WIA 2010
Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,
Gelet op artikel 76a, tweede lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen;
Besluit:
Artikel 1
De premie voor de vrijwillige verzekering op grond van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen wordt voor het kalenderjaar 2010 vastgesteld op 6,36%.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2010.
Artikel 3
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WIA 2010.
Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.
Amsterdam, 1 december 2009
Voorzitter Raad van bestuur UWV
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht