Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WIA 2013
Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,
Gelet op artikel 76a, tweede lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen;
Besluit:
Artikel 1
De premie voor de vrijwillige verzekering op grond van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen wordt voor het kalenderjaar 2013 vastgesteld op 5,19%.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2013.
Artikel 3
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WIA 2013.
Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.
Amsterdam, 20 november 2012
Voorzitter Raad van Bestuur.
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht