Besluit premievaststelling vrijwillige werkloosheidsverzekering 2007
Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,
Gelet op artikel 74, tweede lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen;
Besluit:
Artikel 1
De premie voor het kalenderjaar 2007 voor de vrijwillige verzekering op grond van de Werkloosheidswet wordt vastgesteld op 5,21%.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2007.
Artikel 3
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit premievaststelling vrijwillige werkloosheidsverzekering 2007.
Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.
Amsterdam, 28 november 2006
De
voorzitter Raad van bestuur UWV
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht