Besluit premievaststelling vrijwillige werkloosheidsverzekering 2016
Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,
Gelet op artikel 74, tweede lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen;
Besluit:
Artikel 1
De premie voor de vrijwillige verzekering op grond van de Werkloosheidswet wordt voor het kalenderjaar 2016 vastgesteld op 1,40%.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2016.
Artikel 3
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit premievaststelling vrijwillige werkloosheidsverzekering 2016.
Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.
Amsterdam, 24 november 2015
Voorzitter Raad van Bestuur
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht