Besluit proceskosten bestuursrecht BES
Artikel 1
Een vergoeding van de kosten als bedoeld in de artikelen 50, negende lid, en 58, tweede lid, van de Wet administratieve rechtspraak BES, kan uitsluitend betrekking hebben op:
a. kosten van door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand;
b. kosten van een getuige of deskundige die door een partij is meegebracht of opgeroepen, dan wel van een deskundige die aan een partij verslag heeft uitgebracht;
c. reis- en verblijfskosten van een partij;
d. verletkosten van een partij; en
e. kosten van uitreksels uit openbare registers, interinsulaire en internationale telefaxen, interinsulaire en internationale telefoongesprekken alsmede telegrammen.
Artikel 1a
Dit besluit berust op artikel 50, negende lid, en 58, vierde lid, van de Wet administratieve rechtspraak BES.
1.
Het bedrag van de kosten wordt in de uitspraak als volgt vastgesteld:
a. ten aanzien van de kosten, bedoeld in artikel 1, sub a: overeenkomstig het in de bijlage opgenomen tarief;
b. ten aanzien van de kosten, bedoeld in artikel 1, sub b: de vergoeding die ingevolge artikel 40, eerste lid, van de Wet administratieve rechtspraak BES is verschuldigd;
d. ten aanzien van de kosten bedoeld in artikel 1, sub d: overeenkomstig een tarief dat afhankelijk van de omstandigheden tussen USD 2,25 en USD 36,30 per uur bedraagt; en
e. ten aanzien van de kosten, bedoeld in artikel 1, sub e: de werkelijke kosten.
2.
Indien een partij gedeeltelijk in het gelijk is gesteld, of indien het beroep is ingetrokken omdat gedeeltelijk aan die partij is tegemoetgekomen, kan het op grond van het eerste lid, sub a tot en met e, vastgestelde bedrag worden verminderd.
3.
In bijzondere omstandigheden kan van het eerste lid, sub a tot en met e, worden afgeweken.
1.
Samenhangende zaken worden voor de toepassing van artikel 2, sub a, beschouwd als één zaak.
2.
Samenhangende zaken zijn: gelijktijdig of nagenoeg gelijktijdig door één of meer belanghebbenden tegen nagenoeg identieke beschikkingen op vergelijkbare gronden ingediende bezwaarschriften dan wel beroepen, waarin rechtsbijstand als bedoeld in artikel 1, sub a, is verleend door één of meer personen die deel uitmaken van hetzelfde samenwerkingsverband en van wie de werkzaamheden in elk van de zaken nagenoeg identiek konden zijn.
Artikel 4
De in dit besluit en in de bijlage , bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel a, genoemde bedragen kunnen bij ministeriële regeling worden gewijzigd voor zover het prijsindexcijfer voor gezinsconsumptie daartoe aanleiding geeft.
Artikel 5
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit proceskosten bestuursrecht BES.
Artikel 6
[vervallen]
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 1a
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht