Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2015. U leest nu de tekst die gold op -.

Besluit Productschap Vis toezichthouders tuchtrecht 2005

Uitgebreide informatie
Besluit van het bestuur van het Productschap Vis van 24 maart 2005 tot aanwijzing van personen die belast zijn met het houden van toezicht op de naleving van door het Productschap Vis vastgestelde verordeningen (Besluit Productschap Vis toezichthouders 2005)
Het bestuur van het Productschap Vis;
Gelet op artikel 104, derde lid van de Wet op de bedrijfsorganisatie;
Besluit:
1.
De secretaris van het Productschap Vis houdt toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens artikel 2 van de Verordening Algemene Bepalingen Productschap Vis 2006.
Artikel 2
De afdeling Buitendienst van het Productschap Vis houdt toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Verordening regeling verkoop zoetwatervis 2003 .
Artikel 3
Het Besluit Productschap Vis toezichthouders wordt ingetrokken.
1.
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit Productschap Vis toezichthouders tuchtrecht 2005.
2.
Dit besluit wordt gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dag van dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin het wordt geplaatst.
Rijswijk, 24 maart 2005
voorzitter
secretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht