Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2006. U leest nu de tekst die gold op -.

Artikel 1 Besluit provisie kredietbemiddeling

Uitgebreide informatie
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. wet: de Wet op het consumentenkrediet ( Stb. 1990, 395);
b. provisie: een beloning of vergoeding als bedoeld in artikel 27, eerste lid, van de wet;
c. provisie-overeenkomst: een tussen een kredietgever en een kredietbemiddelaar of leverancier tot stand gekomen overeenkomst betreffende provisies.
Inhoudsopgave
- Hoofdstuk I. Algemene bepalingen
+ Hoofdstuk II. Provisie-overeenkomsten
+ Hoofdstuk III. Wijze van uitbetaling
+ Hoofdstuk IV. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht