Besluit van het bestuur van het Productschap Tuinbouw van 20 februari 2007 houdende de benoeming van de leden van de taxatiecommissie Ditylenchus dipsaci en de commissie die controleert of de teler heeft voldaan aan zijn zorgverplichtingen bij bloembollen (Besluit PT instelling taxatiecommissie Ditylenchus dipsaci en de commissie controle zorgverplichting bij bloembollen)
Het Bestuur van het Productschap Tuinbouw,
Gelet op de artikelen 93, 95, en 106 van de Wet op de bedrijfsorganisatie;
Gelet op artikel 3, tweede lid van het Besluit PT instelling taxatiecommissie Ditylenchus dipsaci en de commissie controle zorgverplichtingen bij bloembollen, en de richtlijn voor het totstandkomen van een te verstrekken vergoeding door het Productschap Tuinbouw
Gehoord de Commissie voor bollen, knollen en wortelstokken van bolgewassen, 13 februari 2007;
Besluit:
1.
De taxatiecommissie bestaat uit vier leden.
2.
Tot lid van de taxatiecommissie worden benoemd:
de heer J.S. Pennings;
de heer J. Damen;
de heer S.W.L. Broersen; en
de heer J. Schouten.
3.
De commissie controle zorgverplichtingen bestaat uit drie leden.
4.
Tot lid van de zorgcommissie controle zorgverplichtingen worden benoemd:
de hoofdkeurmeester BKD;
een bestuurslid van de productgroep Narcis van de KAVB, en
een bestuurslid van de productgroep Tulp van de KAVB.
5.
De leden van de in het eerste en derde lid genoemde commissie worden door het bestuur van het productschap benoemd vanaf het moment van de inwerkingtreding van dit besluit tot en met 31 december 2007.
Artikel 2
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit PT benoeming leden taxatiecommissie Ditylenchus dipsaci en de commissie controle zorgverplichting bij bloembollen.
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking de tweede dag na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
Zoetermeer, 20 februari 2007
voorzitter
secretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht