Besluit van het bestuur van het Productschap Tuinbouw d.d. 29 maart 2011 houdende de vaststelling van de tarieven genoemd in de Verordening PT heffing bestrijding Ditylenchus dipsaci oogstjaar 2010 (Besluit PT heffing bestrijding Ditylenchus dipsaci oogstjaar 2010)
Het bestuur van het Productschap Tuinbouw,
gelet op artikel 2 van de Verordening PT heffing bestrijding Ditylenchus dipsaci oogstjaar 2010;
gelet op de artikelen 12 en 13 van het Instellingsbesluit Productschap Tuinbouw;
gehoord de Commissie voor bollen, knollen en wortelstokken van bloemgewassen d.d. 14 februari 2011.
Besluit:
1.
De heffing als bedoeld in artikel 2 derde lid, van de Verordening PT heffing bestrijding Ditylenchus dipsaci oogstjaar 2010, bedraagt voor het oogstjaar 2010 voor iedere onderneming waarin de teelt van tulpenbollen wordt uitgeoefend: € 0,27 per are.
2.
Bedragen lager dan € 10,00 worden niet opgelegd.
Artikel 2
Uitgezonderd van de areaalheffing als genoemd in artikel 1, zijn:
a. opgeplante bloembollen voor de bolproductie, afkomstig van afbroei uit het meest recente broeiseizoen;
b. bloembollen, die voor de bolproductie in Nederland, in het eerste teeltjaar, volgend op het jaar van import, waren/zijn opgeplant en afkomstig waren/zijn van import.
Artikel 3
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit PT heffing bestrijding Ditylenchus dipsaci oogstjaar 2010.
Artikel 4
Dit besluit treedt in werking op de tweede dag na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
Zoetermeer, 29 maart 2011
vice-voorzitter
secretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht