Besluit van het bestuur van het Productschap Tuinbouw, d.d. 28 September 2004, houdende de vaststelling van de tarieven genoemd in de Verordening PT heffing export bloembollen naar Japan seizoen 2003/2004 (Besluit PT heffing export bloembollen naar Japan seizoen 2003/2004)
Het Bestuur van het Productschap Tuinbouw;
gelet op artikel 4, derde lid van de Verordening PT heffing export bloembollen naar Japan seizoen 2003/2004;
gehoord de Commissie voor bollen, knollen en wortelstokken van bloemgewassen d.d. 7 September 2004;
Besluit:
Artikel 1
Voor het seizoen 2003/2004 worden de in artikel 4, tweede lid van de Verordening PT heffing export bloembollen naar Japan seizoen 2003/2004 genoemde heffingsbedragen verlaagd met: 20%.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking op de tweede dag na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
Artikel 3
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit PT heffing export bloembollen naar Japan seizoen 2003/2004.
Dit besluit en de daarbij behorende toelichting wordt gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
Zoetermeer, 28 september 2004
voorzitter
secretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht