Besluit van het bestuur van het Productschap Tuinbouw, d.d. 25 april 2006, houdende de vaststelling van de percentages van de heffingen groenten en fruit voor het jaar 2006 (Besluit PT heffing groenten en fruit 2006)
Het bestuur van het Productschap Tuinbouw,
gelet op artikel 3, derde en vierde lid, van de Verordening PT heffing teelt groenten en fruit 2006;
gelet op artikel 3, vijfde lid, van de Verordening PT algemene heffing handel groenten en fruit 2006;
gelet op artikel 3, vijfde lid, van de Verordening PT bestemmingsheffing handel groenten en fruit 2006;
gelet op artikel 4, eerste lid, van de Verordening PT heffing verduurzaamde groenten en fruit 2006;
gehoord de Commissie voor groenten en fruit, d.d. 4 april 2006;
Besluit:
1.
Voor de in artikel 3, tweede lid van de Verordening PT heffing teelt groenten en fruit 2006 genoemde groepen, wordt de heffing voor het jaar 2006 als volgt vastgesteld:
2.
Het in artikel 3, vierde lid van de Verordening PT heffing teelt groenten en fruit 2006 (de korting kwaliteitscontrole ingeval van contractteelt) genoemde percentage, wordt voor het jaar 2006 vastgesteld op: 0,090%.
1.
Het in artikel 3, derde lid van de Verordening PT algemene heffing handel groenten en fruit 2006 (de handel in groenten en fruit) genoemde percentage, wordt voor het jaar 2006 vastgesteld op: 0,05%.
2.
Het bedrag, genoemd in artikel 3, vierde lid van de Verordening PT algemene heffing handel groenten en fruit 2006 (de handel in uien), wordt voor het jaar 2006 vastgesteld op € 4,08 per 100 ton.
1.
De in artikel 3, derde lid van de Verordening PT bestemmingsheffing handel groenten en fruit 2006, genoemde percentages, worden voor het jaar 2006 vastgesteld voor:
2.
Het bedrag, genoemd in artikel 3, vierde lid van de Verordening PT bestemmingsheffing handel groenten en fruit 2006 (de handel in uien), wordt voor het jaar 2006 vastgesteld op: € 31,70 per 100 ton voor kwaliteitscontrole en € 36,30 per 100 ton voor afzetbevordering.
3.
Het in artikel 3, zesde lid van de Verordening PT bestemmingsheffing handel groenten en fruit 2006 (de korting kwaliteitscontrole ingeval van contractteelt) genoemde percentage wordt voor het jaar 2006 vastgesteld op: 0,090%.
4.
Het bedrag, genoemd in artikel 3, zesde lid van de Verordening PT bestemmingsheffing handel groenten en fruit 2006(de korting kwaliteitscontrole ingeval van contractteelt van uien) r wordt voor het jaar 2006 vastgesteld op: € 31,70 per 100 ton.
1.
De in artikel 3, tweede lid van de Verordening PT heffing verduurzaamde groenten en fruit 2006 genoemde percentages worden voor het jaar 2006 vastgesteld voor:
Artikel 5
Dit besluit treedt in werking op de tweede dag na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
Artikel 6
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit PT heffingen groenten en fruit 2006.
Dit besluit en de daarbij behorende toelichting wordt gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
Zoetermeer, 8 mei 2006
voorzitter
secretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht