Let op. Deze wet is vervallen op 21 september 2014. U leest nu de tekst die gold op 20 september 2014.

Besluit PT Interventie Medebewind 2011

Uitgebreide informatie
Besluit van de voorzitter van het Productschap Tuinbouw van 6 oktober 2011 tot vaststelling van tarieven bij interventie in het kader van GMO groenten en fruit
De voorzitter van het Productschap Tuinbouw;
Gelet op Uitvoeringsverordening (EU) Nr. 585/2011 van de Commissie van 17 juni 2011 tot vaststelling van tijdelijke buitengewone maatregelen ter ondersteuning van de sector groenten en fruit;
de artikelen 85 en 86 van Verordening (EG) Nr. 1580/2007 van de Commissie van 21 december 2007 tot vaststelling van bepalingen voor de uitvoering van de Verordeningen (EG) nr. 2200/96, (EG) nr. 2201/96 en (EG) nr. 1182/2007 van de Raad in de sector groenten en fruit;
de artikelen 84 en 85 van Uitvoeringsverordening (EU) Nr. 543/2011 van de Commissie van 7 juni 2011 tot vaststelling van nadere bepalingen voor de toepassing van Verordening (EG) Nr. 1234/2007 van de Raad, van de sectoren groenten en fruit en verwerkte groenten en fruit betreft;
 
Gelet op artikel 12 van Verordening PT uitvoeringsbepalingen GMO groenten en fruit 2010;
Besluit:
Artikel 1
Dit besluit neemt de definities van Verordening PT uitvoeringsbepalingen GMO groenten en fruit 2010 over en verstaat voorts onder:
a. verordening 585/2011 : Uitvoeringsverordening (EU) Nr. 585/2011 van de Commissie van 17 juni 2011 tot vaststelling van tijdelijke buitengewone maatregelen ter ondersteuning van de sector groenten en fruit;
b. producten : de producten, genoemd in artikel 1, eerste lid van verordening 585/2011;
c. groen oogsten : het oogsten van de totale hoeveelheid niet afzetbare producten op een bepaalde oppervlakte voordat de normale oogst van start gaat. De betrokken producten mogen vóór het groen oogsten niet beschadigd zijn als gevolg van klimaatomstandigheden, ziekte of andere oorzaken;
d. niet oogsten : de situatie waarin de betrokken oppervlakte (met uitzondering van glasgewassen) tijdens de normale productiecyclus geen commerciële productie oplevert. De vernietiging van producten als gevolg van klimaatomstandigheden of ziekte wordt evenwel niet als niet oogsten beschouwd.
Artikel 2
De bedragen van steun uit actiefondsen van telersverenigingen voor producten die in de periode van 31 mei tot en met 30 juni 2011 groen zijn geoogst of niet zijn geoogst zijn:
a) tomaten van GN-code 07020000 EUR 750,38 / ha
b) sla van GN-code 07051100 en 07051900 krulandijvie en andijvie van GN-code 07052900 EUR 4.359,38 / ha
c) komkommers van GN-code 07070005 EUR 2.764,80 / ha
d) paprika's van GN-code 07096010 EUR 2.403,00 / ha
e) courgettes van GN-code 07099070 EUR 637,20 / ha.
Artikel 3
De bedragen van aanvullende steun van de Unie voor producten die in de periode van 31 mei tot en met 30 juni 2011 groen zijn geoogst of niet zijn geoogst zijn:
a) tomaten van GN-code 07020000 EUR 6.872,40 / ha
b) sla van GN-code 07051100 en 07051900 krulandijvie en andijvie van GN-code 07052900 EUR 10.940,63 / ha
c) komkommers van GN-code 07070005 EUR 6.912,00 / ha
d) paprika's van GN-code 07096010 EUR 5.994,00 / ha
e) courgettes van GN-code 07099070 EUR 1.598,40 / ha.
Artikel 4
De bedragen van steun en aanvullende steun van de Unie voor producten die in de periode van 31 mei tot en met 30 juni 2011 uit de markt zijn genomen zijn gelijk aan de maximumbedragen, genoemd in bijlage I van Verordening 585/2011.
Artikel 5
Dit besluit treedt in werking twee dagen na de publicatie ervan in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt terug tot en met 31 mei 2011.
Artikel 6
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit PT interventie medebewind 2011.
Zoetermeer, 6 oktober 2011
voorzitter
Inhoudsopgave
+ Paragraaf 1. Definities
+ Paragraaf 2. Groen oogsten en niet oogsten
+ Paragraaf 3. Uit de markt nemen
+ Paragraaf 4. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht