Let op. Deze wet is vervallen op 6 april 2014. U leest nu de tekst die gold op 5 april 2014.

Besluit PT toezichthouders medebewind 2009

Uitgebreide informatie
Besluit van het bestuur van het Productschap Tuinbouw van 7 oktober 2009 houdende aanwijzing van de toezichthouders inzake het medebewind (Besluit PT toezichthouders medebewind 2009)
Het bestuur van het Productschap Tuinbouw,
gelet op artikel 104, derde lid, van de Wet op de bedrijfsorganisatie,
gelet op titel 5.2 en artikel 10:3, eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht,
Besluit:
1.
Aan de secretaris van het Productschap Tuinbouw wordt mandaat verleend tot het bij schriftelijke beslissing aanwijzen van de personen van de respectieve organisatorische eenheden van het Productschap Tuinbouw die belast zijn met het toezicht op de in medebewind uitgevoerde werkzaamheden. De functionarissen worden genoemd in de bijlage . De aangewezen medewerkers hebben specifieke kennis op het gebied van administratieve en fysieke controlewerkzaamheden.
2.
De in het eerste lid aangewezen personen worden door het Productschap Tuinbouw voorzien van een legitimatiebewijs.
3.
De in het eerste lid aangewezen personen kunnen rechtstreeks rapporteren aan de voorzitter.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking de tweede dag na publicatie ervan in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
Artikel 3
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit PT toezichthouders medebewind 2009.
Zoetermeer, 7 oktober 2009
voorzitter
secretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht