Besluit van de voorzitter van het Productschap Tuinbouw, d.d. 19 november 2007, houdende verlening van mandaat aan veilingen en in- en verkoopbureaus teneinde over te kunnen gaan tot het rechtsgeldig opleggen en innen van heffingen namens het Productschap Tuinbouw (Besluit PT verlening mandaat veilingen en in- en verkoopbureaus 2008)
Gelet op artikel 1:1 en hoofdstuk 10.1.1, van de Algemene wet bestuursrecht;
Gelet op het Besluit PT verlening mandaat, volmacht en machtiging voorzitter en secretaris Productschap Tuinbouw;
Besluit:
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder het begrip:
Veiling en in en verkoopbureaus: Hobaho B.V. te Lisse, Coöperatieve Nederlandse Bloembollencentrale u.a. te Lisse, Floralia te Poeldijk, Bloembollenkwekersvereniging Floralia te ‘s Gravenzande, Coöperatieve Bloemenveiling Flora Holland u.a. te Aalsmeer, Bloemenveiling Oost Nederland B.V. te Bemmel, Sierteeltproductveiling Veiling Vleuten B.V. te Utrecht, Tele Flower Auction B.V. te Amstelveen.
Artikel 2
Aan de veilingen als bedoeld in artikel 1 wordt het mandaat verstrekt om namens het Productschap Tuinbouw heffingen op te leggen en te innen.
Artikel 3
De mandaatnemer kan ondermandaat verlenen aan werknemers binnen zijn organisatie, nadat daartoe instemming is verkregen van het Productschap Tuinbouw.
Artikel 4
Dit besluit en de daarbij behorende toelichting wordt gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en treedt in werking de tweede dag na publicatie.
Artikel 5
Dit besluit kan worden aangehaald als: Besluit PT verlening mandaat veilingen en in- en verkoopbureaus 2008.
Zoetermeer, 19 november 2007
voorzitter
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht