Let op. Deze wet is vervallen op 30 april 2011. U leest nu de tekst die gold op 29 april 2011.

Besluit PZ aanwijzing toezichthouder Zuivelverordening 2005, Grondslag uitbetaling boerderijmelk

Uitgebreide informatie
Besluit van het bestuur van het Productschap Zuivel van 15 september 2004 tot aanwijzing van een toezichthouder ten behoeve van Zuivelverordening 2005, Grondslag uitbetaling boerderijmelk (Besluit PZ aanwijzing toezichthouder Zuivelverordening 2005, Grondslag uitbetaling boerderijmelk)
Het bestuur van het Productschap Zuivel;
Gelet op artikel 104, derde lid, van de Wet op de bedrijfsorganisatie en afdeling 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht;
Besluit:
Artikel 1
Het Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel wordt ten behoeve van het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens Zuivelverordening 2005, Grondslag uitbetaling boerderijmelk aangewezen.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking op de dag na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
Zoetermeer, 15 september 2004
voorzitter
secretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht