Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2015. U leest nu de tekst die gold op -.

Besluit PZ aanwijzing toezichthouders 2011

Uitgebreide informatie
Besluit van het bestuur van het Productschap Zuivel van 4 januari 2011 houdende aanwijzing van toezichthouders (Besluit PZ aanwijzing toezichthouders 2011)
Het bestuur van het Productschap Zuivel;
Gelet op artikel 104, derde lid, van de Wet op de bedrijfsorganisatie en afdeling 5.2 en artikel 10:3 van de Algemene wet bestuursrecht;
Besluit:
Artikel 1
Aan de secretaris van het Productschap Zuivel wordt mandaat verleend tot het aanwijzen van die medewerkers van de Stichting Centraal orgaan kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel (COKZ) te Leusden die het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens Zuivelverordening 2005, Grondslag uitbetaling boerderijmelk en Zuivelverordening 2010, Grondslag uitbetaling geitenmelk feitelijk uitvoeren. De aangewezen medewerkers hebben specifieke kennis op het gebied van boerderijmelk en ervaring met inspectiewerkzaamheden.
Artikel 2
Het Besluit aanwijzing toezichthouder Zuivelverordening 2005, Grondslag uitbetaling boerderijmelk wordt ingetrokken.
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking op de dag na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
Artikel 4
Dit besluit wordt aangehaald als Besluit PZ aanwijzing toezichthouders 2011.
’s-Gravenhage, 4 januari 2011
voorzitter
secretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht