Let op. Deze wet is vervallen op 2 december 2009. U leest nu de tekst die gold op 1 december 2009.

Besluit Rampenplan voor de Noordzee 2006

Uitgebreide informatie
Besluit van 18 januari 2006, nr. 06.000119, tot vaststelling van regels inzake de organisatie en de coördinatie van de bestrijding van schadelijke gevolgen van ongevallen op de Noordzee (Besluit Rampenplan voor de Noordzee 2006)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 11 januari 2006, nr. HDJZ/SCH/2005-2400, Hoofddirectie Juridische Zaken;
Gelet op artikel 11, eerste lid, van de Wet bestrijding ongevallen Noordzee;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
De bestrijding van schadelijke gevolgen van ongevallen, bedoeld in artikel 11, eerste lid, van de Wet bestrijding ongevallen Noordzee, wordt georganiseerd en gecoördineerd overeenkomstig het Rampenplan voor de Noordzee 2006, nr. HDJZ/SCH/2005-2392.
Artikel 2
Het besluit van 6 januari 2003 ter uitvoering van artikel 11, eerste lid, van de Wet bestrijding ongevallen Noordzee (Stb. 16) wordt ingetrokken.
Artikel 3
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit Rampenplan voor de Noordzee 2006.
Artikel 4
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
Den Haag, 18 januari 2006
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht