Let op. Deze wet is vervallen op 1 augustus 2014. U leest nu de tekst die gold op 31 juli 2014.

Artikel 3 lid 1 Besluit regionale verwijzingscommissies primair onderwijs

Uitgebreide informatie
1.
Indien ten gevolge van een herindeling op grond van artikel 283, eerste lid, van de Gemeentewet de grenzen van betrokken gemeenten, voorzover die grenzen samenvallen met een deel van de grens van een van de regio's vastgesteld bij deze algemene maatregel van bestuur, niet worden gewijzigd en voor een of meer van de betrokken gemeenten een nieuwe naam wordt vastgesteld, treedt op de datum van de herindeling de naam van de nieuwe gemeente dan wel treden de namen van de nieuwe gemeenten in de plaats van de in artikel 2 opgenomen naam dan wel namen van de eerder bedoelde bij de herindeling betrokken gemeente dan wel gemeenten.
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Algemeen
- Hoofdstuk 2. Regio-indeling ten behoeve van de regionale verwijzingscommissies en aanwijzing van de voor die regio's werkzaam zijnde regionale verwijzingscommissies
+ Hoofdstuk 3. Totstandkoming, samenstelling, taak en werkwijze van de regionale verwijzingscommissies
+ Hoofdstuk 4. Overgangsbepaling, intrekking besluit, inwerkingtreding en citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht