Let op. Deze wet is vervallen op 1 augustus 2014. U leest nu de tekst die gold op 31 juli 2014.

Artikel 4 Besluit regionale verwijzingscommissies primair onderwijs

Uitgebreide informatie
Artikel 4. Verzoek tot erkenning van een regionale verwijzingscommissie
Indien in een regio meer schoolbegeleidingsdiensten regionaal werkzaam zijn, overlegt de schoolbegeleidingsdienst die een verzoek tot erkenning van een regionale verwijzingscommissie wil indienen, met de andere schoolbegeleidingsdiensten die in die regio werkzaam zijn. Het verzoek tot erkenning bevat de namen van de voorgestelde leden van de regionale verwijzingscommissie en gaat vergezeld van een verslag van het gevoerde overleg dat door een vertegenwoordiger van elke betrokken schoolbegeleidingsdienst voor akkoord is getekend of gaat vergezeld van verklaringen van de vertegenwoordigers van de betrokken schoolbegeleidingsdiensten, voorzover geen gemeenschappelijk overleg heeft plaatsgevonden.
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Algemeen
+ Hoofdstuk 2. Regio-indeling ten behoeve van de regionale verwijzingscommissies en aanwijzing van de voor die regio's werkzaam zijnde regionale verwijzingscommissies
- Hoofdstuk 3. Totstandkoming, samenstelling, taak en werkwijze van de regionale verwijzingscommissies
+ Hoofdstuk 4. Overgangsbepaling, intrekking besluit, inwerkingtreding en citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht