Let op. Deze wet is vervallen op 1 augustus 2014. U leest nu de tekst die gold op 31 juli 2014.

Artikel 8 Besluit regionale verwijzingscommissies primair onderwijs

Uitgebreide informatie
Artikel 8. Overgangsbepaling
Voor zover Onze minister op grond van artikel 24, eerste lid, dan wel artikel 26 van de wet niet anders heeft besloten, zijn voor de op grond van artikel 2 vastgestelde regio's, de volgende regionale verwijzingscommissies werkzaam:
voor regio 1: de regionale verwijzingscommissie verbonden aan de schoolbegeleidingsdienst Groningen ABCG
voor regio 2: de regionale verwijzingscommissie verbonden aan de schoolbegeleidingsdienst Doetinchem
voor regio 3: de regionale verwijzingscommissie verbonden aan de schoolbegeleidingsdienst Stichting Onderwijsadviescentrum Regio Zwolle
voor regio 4: de regionale verwijzingscommissie verbonden aan de schoolbegeleidingsdienst Arnhem
voor regio 5: de regionale verwijzingscommissie verbonden aan de schoolbegeleidingsdienst Utrecht
voor regio 6: de regionale verwijzingscommissie verbonden aan de schoolbegeleidingsdienst Beverwijk
voor regio 7: de regionale verwijzingscommissie verbonden aan de schoolbegeleidingsdienst Amsterdam
voor regio 8: de regionale verwijzingscommissie verbonden aan de schoolbegeleidingsdienst Bodegraven
voor regio 9: de regionale verwijzingscommissie verbonden aan de schoolbegeleidingsdienst Zoetermeer
voor regio 10: de regionale verwijzingscommissie verbonden aan de schoolbegeleidingsdienst Rotterdam
voor regio 11: de regionale verwijzingscommissie verbonden aan de schoolbegeleidingsdienst Breda
voor regio 12: de regionale verwijzingscommissie verbonden aan de schoolbegeleidingsdienst Roermond
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Algemeen
+ Hoofdstuk 2. Regio-indeling ten behoeve van de regionale verwijzingscommissies en aanwijzing van de voor die regio's werkzaam zijnde regionale verwijzingscommissies
+ Hoofdstuk 3. Totstandkoming, samenstelling, taak en werkwijze van de regionale verwijzingscommissies
- Hoofdstuk 4. Overgangsbepaling, intrekking besluit, inwerkingtreding en citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht