Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2015. U leest nu de tekst die gold op -.

Besluit register en aanmelding monitoring kritische stoffen bij kalveren (PVV) 2009

Uitgebreide informatie
Besluit van het Productschap Vee en Vlees van 11 februari 2009, houdende de wijze waarop het register wordt gehouden en de wijze waarop de aanmelding met betrekking tot monitoring kritische stoffen bij kalveren dient te worden gedaan (Besluit register en aanmelding monitoring kritische stoffen bij kalveren (PVV) 2009)
Het bestuur van het Productschap Vee en Vlees;
Gelet op artikel 4, tweede lid, en artikel 7 van de Verordening monitoring kritische stoffen bij kalveren (PVV) 2008;
Besluit:
Artikel 1
Dit besluit neemt de definities over van de Verordening monitoring kritische stoffen bij kalveren (PVV) 2008 .
Voorts wordt verstaan onder
1
2
a. verordening: Verordening monitoring kritische stoffen bij kalveren (PVV) 2008 ;
b. belanghebbende: ondernemer die kalveren ontvangt.
Artikel 2
In het register monitoring kritische stoffen bij kalveren worden de gegevens verwerkt, welke op het in artikel 3 bedoelde aanmeldingsformulier dienen te worden ingevuld, alsmede de analyseresultaten in het kader van monitoring kritische stoffen bij kalveren.
Het register is raadpleegbaar voor belanghebbenden.
Het register wordt beheerd door het productschap.
1
2
3
Artikel 3
De aanmelding als bedoeld in artikel 5, eerste lid, en artikel 6, eerste lid, van de verordening geschiedt door middel van indiening van het registratieformulier monitoring kritische stoffen bij kalveren, dat volledig naar waarheid is ingevuld. Het registratieformulier is als bijlage opgenomen bij dit besluit.
De aanmelding als bedoeld in artikel 5, tweede lid, en artikel 6, tweede lid, van de verordening geschiedt op een door het productschap voorgeschreven wijze.
1
2
Artikel 4
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit register en aanmelding monitoring kritische stoffen bij kalveren (PVV) 2009.
Dit besluit wordt gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dag van publicatie.
1
2
Zoetermeer, 11 februari 2009
plv. voorzitter
secretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht