Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2015. U leest nu de tekst die gold op -.

Besluit register en aanmelding monitoring kritische stoffen bij varkens (PVV) 2008

Uitgebreide informatie
Besluit van het Productschap Vee en Vlees van 10 december 2008, houdende de wijze waarop het register wordt gehouden en de wijze waarop de aanmelding met betrekking tot monitoring kritische stoffen bij varkens dient te worden gedaan (Besluit register en aanmelding monitoring kritische stoffen bij varkens (PVV) 2008)
Het bestuur van het Productschap Vee en Vlees;
Gelet op artikel 4, tweede lid, en artikel 7 van de Verordening monitoring kritische stoffen bij varkens (PVV) 2008;
Besluit:
1.
Dit besluit neemt de definities over van de Verordening monitoring kritische stoffen bij varkens (PVV) 2008 .
2.
Voorts wordt verstaan onder
a. verordening : Verordening monitoring kritische stoffen bij varkens (PVV) 2008 ;
b. belanghebbende : ondernemer die varkens aanvoert.
1.
In het register monitoring kritische stoffen bij varkens worden de volgende gegevens verwerkt:
a. gegevens ondernemer;
b. bedrijfsgegevens;
c. risicoprofiel bedrijf;
d. analyseresultaten monitoring kritische stoffen.
2.
Het register is raadpleegbaar voor belanghebbenden.
3.
Het register wordt beheerd door het productschap.
1.
De aanmelding als bedoeld in artikel 5, eerste lid en artikel 6, eerste lid, van de verordening geschiedt door middel van het registratieformulier monitoring kritische stoffen bij varkens. Het registratieformulier is als bijlage opgenomen bij dit besluit.
2.
De aanmelding als bedoeld in artikel 5, tweede lid, en artikel 6, tweede lid, van de verordening geschiedt op een door het productschap voorgeschreven wijze.
1.
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit register en aanmelding monitoring kritische stoffen bij varkens (PVV) 2008.
2.
Dit besluit wordt gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en treedt in werking met ingang van 1 februari 2009.
Zoetermeer, 10 december 2008
plv. voorzitter
secretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht