Let op. Deze wet is vervallen op 29 december 2005. U leest nu de tekst die gold op 28 december 2005.

Besluit reïntegratie-uitkering

Uitgebreide informatie
Besluit reïntegratie-uitkering
Het Landelijk instituut sociale verzekeringen,
Gelet op de artikelen 23 tot en met 27 van de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten;
Besluit:
Artikel 1
Het Landelijk instituut sociale verzekeringen voert ter zake van de reïntegratie-uitkering van gerechtigden krachtens de Werkloosheidswet en de Tijdelijke wet beperking inkomensgevolgen arbeidsongeschiktheidscriteria een beleid als weergegeven in de bijlage bij dit besluit.
Artikel 2
Indien het bij koninklijke boodschap van 1 september 1997 ingediende voorstel van de Wet op de re(in)tegratie arbeidsgehandicapten, kamerstuk 25 478, tot wet wordt verheven en in werking treedt, treedt dit besluit op hetzelfde tijdstip in werking.
Artikel 3
Dit besluit wordt aangehaald als Besluit reïntegratie-uitkering.
Amsterdam, 4 december 1997
voorzitter
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht