Let op. Deze wet is vervallen op 29 augustus 2003. U leest nu de tekst die gold op 28 augustus 2003.

Artikel 10 Besluit retributies Vleeskeuringswet

Uitgebreide informatie
1.
De retributie voor de herkeuring, bedoeld in artikel 13 van de Vleeskeuringswet , bedraagt € 140,83, met dien verstande dat de retributie voor de herkeuring van vlees op stoffen met hormonale of sympatico-mimetische werking € 1020,47 bedraagt voor elk monster van een ter slachting aangeboden rund waarvoor de herkeuring is gevorderd.
2.
De in het eerste lid bedoelde retributie wordt betaald aan de kringdirecteur van de kring waar de herkeuring werd aangevraagd voordat met de herkeuring wordt begonnen en wordt, indien de oorspronkelijke keuringsbeslissing niet wordt gehandhaafd, zo spoedig mogelijk na afloop van de herkeuring door de RVV terugbetaald.
3.
In afwijking van het bepaalde in het tweede lid wordt in het geval, bedoeld in artikel 51a, vierde lid, van het Vleeskeuringsbesluit , de helft van het in het eerste lid bedoelde bedrag terugbetaald.
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Artikel 11
Artikel 12
Artikel 13
Artikel 14
Artikel 15
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht