Let op. Deze wet is vervallen op 29 augustus 2003. U leest nu de tekst die gold op 28 augustus 2003.

Artikel 11 Besluit retributies Vleeskeuringswet

Uitgebreide informatie
1.
De aanbieder meldt een aanvraag voor werkzaamheden als bedoeld in de artikelen 2, 3, 5 en 6, die hij door de RVV wenst te laten verrichten schriftelijk bij de kringdirecteur.
2.
De melding, bedoeld in het eerste lid, omvat ten minste:
de soorten te verrichten bedrijfsactiviteiten;
de soorten en de hoeveelheden slachtdieren of goederen;
de datum en het tijdstip waarop de bedrijfsactiviteiten naar verwachting zullen aanvangen, en
de datum en het tijdstip waarop de bedrijfsactiviteiten naar verwachting zullen eindigen.
3.
De kringdirecteur stelt naar aanleiding van de melding de volgende gegevens vast:
datum en tijdstip waarop de werkzaamheden zullen aanvangen;
datum en tijdstip waarop de werkzaamheden zullen eindigen;
het aantal personen dat met het verrichten van deze werkzaamheden zal worden belast.
4.
Indien de datum of het tijdstip van aanvang of beëindiging van de werkzaamheden, bedoeld in het derde lid, afwijkt van de datum of het tijdstip volgens de melding, bedoeld in het eerste lid, stelt de kringdirecteur degene die de melding heeft verricht, hiervan tijdig in kennis onder opgaaf van redenen.
5.
Indien gemelde bedrijfsactiviteiten niet zullen plaatsvinden, worden uitgesteld of overigens wijziging ondergaan als gevolg van niet aan de RVV te wijten oorzaken of omstandigheden, dient dit door degene die de melding heeft verricht schriftelijk aan de kringdirecteur te worden bericht, uiterlijk om 14.00 uur van de werkdag, voorafgaande aan de dag waarop de activiteiten plaatsvinden dan wel zouden hebben plaatsgevonden.
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Artikel 11
Artikel 12
Artikel 13
Artikel 14
Artikel 15
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht