Let op. Deze wet is vervallen op 1 augustus 2003. U leest nu de tekst die gold op 31 juli 2003.

Artikel 2 f Besluit richtlijnen huuradviescommissies

Uitgebreide informatie
Artikel 2
Bij de beoordeling van de vraag of een door de verhuurder aan de huurder gedaan aanbod tot het aangaan van een nieuwe huurovereenkomst met betrekking tot dezelfde onroerende zaak redelijk is, nemen de huuradviescommissies, bedoeld in artikel 10 van de Huurwet, de volgende richtlijnen in acht:
f. Bij deze afweging wordt nagegaan of de huurder en de verhuurder in het algemeen behoorlijk aan hun verplichtingen over en weer hebben voldaan, zulks met inachtneming van hetgeen partijen ter zake zijn overeengekomen en, voor zoveel nodig, van plaatselijke gebruiken en omstandigheden; van belang is voorts of de huurder onverplicht eigener beweging voorzieningen ten behoeve van de onroerende zaak heeft getroffen;
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht