Artikel 2
Artikel 4, aanhef en onder b , van de wet is niet van toepassing op:
a. het burger-oorlogsslachtoffer dat recht heeft op een buitengewoon pensioen krachtens artikel 4 van de Wet buitengewoon pensioen 1940-1945 ( Stb. 1986, 575), krachtens artikel 3 van de Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers ( Stb. 1986, 576) of krachtens artikel 6 van de Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet ( Stb. 1986, 360), dat is berekend naar een invaliditeitspercentage respectievelijk arbeidsongeschiktheidspercentage van minder dan 80;
b. de nabestaande van het burger-oorlogsslachtoffer, die recht heeft op een buitengewoon pensioen krachtens artikel 4 van de Wet buitengewoon pensioen 1940-1945, krachtens artikel 3 van de Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers of krachtens artikel 6 van de Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet dan wel op een uitkering krachtens artikel 7, eerste lid, aanhef en onder a , van de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945 ( Stb. 1986, 386).
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht