Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2015. U leest nu de tekst die gold op -.

Besluit slachtverklaring runderen in het kader van de invoer jonge mannelijke mestrunderen (PVV) 2008

Uitgebreide informatie
Besluit van het Productschap Vee en Vlees van 24 september 2008 houdende vaststelling van het voorgeschreven model van de slachtverklaring
Het bestuur van het Productschap Vee en Vlees;
Gelet op artikel 10, tweede lid, van de Verordening invoer jonge mannelijke mestrunderen (PVV) 2008,
Besluit:
Artikel 1
Dit besluit neemt de terminologie over van de Verordening invoer jonge mannelijke mestrunderen (PVV) 2008 .
Artikel 2
De in artikel 10, tweede lid, bedoelde slachtverklaring, wordt opgenomen in een verklaring overeenkomstig het in de bijlage bij dit besluit opgenomen model.
1.
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit slachtverklaring runderen in het kader van de invoer jonge mannelijke mestrunderen (PVV) 2008.
2.
Deze Verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dag van dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie, waarin het wordt geplaatst en het werkt terug tot en met 1 augustus 2008.
Zoetermeer, 24 september 2008
plv. voorzitter
secretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht