Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder:
b. ambtenaar:
1°. degene die als ambtenaar is genoemd in artikel 1 van het Ambtenarenreglement voor de rijkspolitie 1975 ( Stb. 1977, 172);
Inhoudsopgave
- Hoofdstuk I. Begripsbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Jurisprudentie
Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken