Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder:
b. ambtenaar:
9°. degene die als zodanig door de burgemeester in overeenstemming met de Regionale Commissie, bedoeld in artikel 1 van het Besluit overleg en medezeggenschap reorganisatie politiebestel ( Stb. 1991, 675), wordt aangewezen, voor zover hij krachtens een ambtelijke aanstelling dan wel een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht werkzaam is ten behoeve van de politie;
Inhoudsopgave
- Hoofdstuk I. Begripsbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Jurisprudentie
Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken