1.
De ambtenaar aan wie in verband met de reorganisatie ontslag is verleend met recht op wachtgeld, heeft recht op wachtgeld ingevolge dan wel op de voet van het Rijkswachtgeldbesluit zoals dat luidde op 1 januari 1991.
2.
De ambtenaar wiens arbeidsovereenkomst in verband met de reorganisatie is beƫindigd met recht op een uitkering, heeft recht op een uitkering ingevolge dan wel op de voet van de Uitkeringsregeling zoals die luidde op 1 januari 1991.
3.
Terstond na ontslagverlening als bedoeld in het eerste lid, dan wel na beƫindiging als bedoeld in het tweede lid doet de burgemeester of Onze Minister van Justitie hiervan mededeling aan Onze Minister van Binnenlandse Zaken.
Inhoudsopgave
- Hoofdstuk I. Begripsbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Jurisprudentie
Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken