1.
Aan de vereniging van ambtenaren die vertegenwoordigd zijn in de Commissie, bedoeld in artikel 3 van het Besluit overleg en medezeggenschap reorganisatie politiebestel, wordt door Onze Ministers gezamenlijk voor een termijn van drie jaren per vereniging per jaar een bedrag van f 15,- per lid toegekend naar de stand van zaken aan het begin van elk kalenderjaar.
2.
Met inachtneming van het eerste lid wordt aan elke vereniging van ambtenaren ten minste f 74.000,- toegekend.
Inhoudsopgave
- Hoofdstuk I. Begripsbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Jurisprudentie
Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken