1.
De ambtenaar wordt als gevolg van de reorganisatie, behoudens de uitzondering bedoeld in het derde lid, geen ontslag verleend of de met hem bestaande arbeidsovereenkomst wordt niet beƫindigd, anders dan met zijn instemming.
2.
Op de ambtenaar rust de plicht mee te werken aan het vinden van een passende functie.
3.
Ten aanzien van de ambtenaar die niet in een van hem redelijkerwijs te vergen mate heeft voldaan aan de in het tweede lid genoemde verplichting, kan, indien hem in verband daarmee ontslag wordt verleend of de met hem bestaande arbeidsovereenkomst wordt beƫindigd, het recht op wachtgeld ingevolge of op de voet van het Rijkswachtgeldbesluit dan wel uitkering ingevolge of op de voet van de Uitkeringsregeling vervallen worden verklaard.
4.
De bevoegdheid, bedoeld in het derde lid, komt toe aan het gezag dat bevoegd is tot ontslag.
Inhoudsopgave
- Hoofdstuk I. Begripsbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Jurisprudentie
Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken