1.
Eervol ontslag kan worden verleend aan de ambtenaar die zulks wenst, indien in diens functie een ambtenaar wordt geplaatst die blijkens het personeelsplan in een tijdelijke functie is geplaatst.
2.
Onder ontslag als bedoeld in het eerste lid wordt mede verstaan de beƫindiging van de arbeidsovereenkomst.
3.
De op de voet van het eerste lid ontslagen ambtenaar, heeft recht op wachtgeld op de voet van het Rijkswachtgeldbesluit , dan wel op een uitkering op de voet van de Uitkeringsregeling indien overigens is voldaan aan de in genoemde regelingen gestelde voorwaarden.
Inhoudsopgave
- Hoofdstuk I. Begripsbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Jurisprudentie
Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken