Let op. Deze wet is vervallen op 1 juli 2012. U leest nu de tekst die gold op 30 juni 2012.

Besluit sollicitatieplicht werknemers WW 2012

Uitgebreide informatie
Besluit sollicitatieplicht werknemers WW 2012
Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,
Gelet op artikel 24, eerste lid, onderdeel b, ten eerste van de Werkloosheidswet;
Besluit:
Artikel 1
Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen voert terzake van de uitvoering van artikel 24, eerste lid, onderdeel b, ten eerste van de Werkloosheidswet een beleid als weergegeven in de bijlage bij dit besluit.
Artikel 2
Het Besluit sollicitatieplicht werknemers WW 2009 wordt ingetrokken.
Artikel 3
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit sollicitatieplicht werknemers WW 2012.
Artikel 4
Dit besluit treedt in werking de dag na publicatie in de Staatscourant.
Dit besluit wordt met de toelichting en bijlage in de Staatscourant geplaatst.
Amsterdam, 20 maart 2012
Voorzitter Raad van Bestuur van UWV.
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht