Besluit van 16 november 1998, houdende Besluit Staatstoezicht op de volksgezondheid
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 2 september 1998, DWJZ-U-981079;
Gelet op de artikelen 36, eerste lid, en 62 van de Gezondheidswet en op artikel 9 van de Wet op de gevaarlijke werktuigen;
De Raad van State gehoord (advies van 15 oktober 1998 (no. W13.98.0426);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 10 november 1998, DWJZ-U-981226;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
Het Staatstoezicht op de volksgezondheid bestaat uit de volgende onderdelen:
a. de Inspectie voor de Gezondheidszorg;
b. de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.
1.
Een hoofdinspecteur kan in de uitoefening van zijn taak worden bijgestaan door een of meer inspecteurs en, voor zover nodig, door toegevoegde ambtenaren.
2.
Een hoofdinspecteur kan zich in de leiding op een door hem aangewezen gebied laten bijstaan door tot het Staatstoezicht behorende ambtenaren, die in die hoedanigheid de titel voeren van hoofdinspecteur voor het desbetreffende gebied.
Artikel 7
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.
Artikel 8
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit Staatstoezicht op de volksgezondheid.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 16 november 1998
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
Uitgegeven de zesentwintigste november 1998
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Jurisprudentie
Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken