Besluit stortverbod afvalstoffen
De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;
Gelet op artikel 4, tweede lid, van het Besluit stortverbod afvalstoffen;
Besluit:
Artikel 1
Als instantie, bedoeld in artikel 4, tweede lid, van het Besluit stortverbod afvalstoffen wordt aangewezen de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 14 december 1995
De van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht