Let op. Deze wet is vervallen op 7 april 2014. U leest nu de tekst die gold op 6 april 2014.

Besluit tarieven CBR 2011

Uitgebreide informatie
Besluit tarieven CBR 2011
De algemeen directeur van de Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen,
Gelet op de artikelen 51, 57, 98, 158 en 197 lid 2 van het Reglement Rijbewijzen;
Overwegende dat door de Minister van Verkeer en Waterstaat op grond van de regeling van 14 mei 1996, Staatscourant 101 goedkeuring is verleend als bedoeld in vorenvermelde artikelen;
Besluit:
Artikel 1
De tarieven van de CBR-examens op grond van de Wegenverkeerswet 1994 luiden als volgt:
     
1. Theorie-examens CBR  
1.1 Theorie-examen A/B/AM klassikaal € 33,50
1.2 Toeslag theorie-examen B klassikaal andere talen € 5,20
1.3 Toeslag theorie-examen A/B/AM individueel € 37,00
1.4 Theorie-examen RV1/R2/V2 € 61,30
1.5 Theorie-examen V3 € 69,45
2. Praktijkexamens CBR  
2.1 Praktijkexamen A (voertuigbeheersing) € 46,00
2.2 Praktijkexamen A (verkeersdeelneming) € 107,75
2.3 Tussentijdse toets A (verkeersdeelneming) € 93,30
2.4 Nader onderzoek praktijkexamen A (verkeersdeelneming) € 132,65
2.5 Nader onderzoek tussentijdse toets A (verkeersdeelneming) € 103,30
2.6 Praktijkexamen AM2 en AM4 € 95,70
2.7 Nader onderzoek AM2 en AM4 € 133,95
2.8 Praktijkexamen B € 93,30
2.9 Tussentijdse toets B € 93,30
2.10 RIS deeltoets 3 B € 93,30
2.11 Nader onderzoek praktijkexamen B € 103,30
2.12 Nader onderzoek tussentijdse toets B € 103,30
2.13 Praktijkexamen B faalangst € 157,30
2.14 Praktijkexamen E bij B € 93,30
2.15 Tussentijdse toets E bij B € 93,30
2.16 Nader onderzoek praktijkexamen E bij B € 103,30
2.17 Nader onderzoek tussentijdse toets E bij B € 103,30
2.18 Toeslag spoedbehandeling A, B of E bij B € 16,20
2.19 Toeslag spoedbehandeling nader onderzoek praktijkexamen A, B, of E bij B € 16,20
2.20 Toeslag afroepexamen A, B of E bij B € 16,20
2.21 Praktijkexamen C € 172,25
2.22 Nader onderzoek praktijkexamen C € 172,25
2.23 Praktijkexamen E bij C € 172,25
2.24 Nader onderzoek praktijkexamen E bij C € 172,25
2.25 Praktijkexamen D € 172,25
2.26 Nader onderzoek praktijkexamen D € 172,25
2.27 Praktijkexamen E bij D € 172,25
2.28 Nader onderzoek praktijkexamen E bij D € 172,25
2.29 Toeslag spoedbehandeling C, D, E bij C of E bij D € 19,80
3. Medische geschiktheid  
3.1 Eigen Verklaring (voor Verklaring van geschiktheid) € 23,05

Alle tarieven zijn inclusief 19% BTW.
Artikel 2
Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2011.
Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.
Rijswijk, 4 oktober 2010
De
algemeen directeur
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht